Op deTaartenMakelaar.nl kan je een waardering schrijven over jouw ervaring met een bakker. Daarmee help je anderen bij het kiezen van de juiste bakker die voldoet aan hun wensen. En bakkers weten dankzij jouw waardering wat goed gaat en wat beter kan. Om dit te bereiken, hanteren we een gedragscode voor het geven van waarderingen. Waarderingen op deTaartenMakelaar.nl moeten aan de volgende regels voldoen.1. Geef altijd een toelichting bij de cijfers. Schrijf in je toelichting alleen over jouw eigen ervaringen met een bakker. Schrijf dus niet over ervaringen die je van anderen hebt gehoord.
2. Schrijf over een recente ervaring met een bakker (niet langer dan twee jaar geleden).
3. Typ niet de hele tekst in hoofdletters, maar gebruik kleine letters.
4. Schrijf per bakker niet meerdere waarderingen die veel op elkaar lijken.
5. Houd je aan fatsoensnormen. We plaatsen geen waarderingen met onfatsoenlijk taalgebruik, bedreigingen, oproepen tot actie, scheldwoorden, Godslastering en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.
6. Beschrijf feiten of ervaringen en geen vermoedens. We accepteren geen suggesties over of beschuldigingen van strafbare feiten zoals mishandeling, fraude en oplichting.
7. Een waardering moet anoniem zijn. Zet geen persoonsgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer of adres), en ook geen reclame, spam en links in je waardering.
8. We plaatsen geen waarderingen afkomstig van een e-mailadres met beperkte geldingsduur, bijvoorbeeld: [naam]@ikbenspamvrij.nl. We willen eventueel contact met je kunnen opnemen over jouw waardering.
9. Als je een (ernstige) klacht hebt over een bakker, adviseren wij je om een klacht in te dienen bij de bakker.

 

 

Toetsing

 

Direct na het plaatsen van je waardering toetsten wij of deze aan de gedragscode voldoet. Zo nodig vraagt de redactie jou via een e-mailbericht om je waardering aan te passen. We kunnen maatregelen nemen tegen oneigenlijke waarderingen, die niet zijn gebaseerd op eigen ervaringen. Daar zijn andere klanten absoluut niet mee geholpen.

Jij bent en blijft als auteur van de waardering altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw waardering, ook nadat de redactie de waardering heeft getoetst.