Deze disclaimer is van toepassing op deTaartenMakelaar.nl. Als u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de voorwaarden in deze disclaimer. Daarom vragen we je om de disclaimer goed door te lezen.

Informatie

We doen er alles aan om op deTaartenMakelaar.nl en eventuele dochtersites juiste, volledige en actuele informatie te geven. Toch kunnen we niet garanderen dat alle informatie juist, volledig of actueel is. Dit komt doordat een groot deel van de informatie (vermeldingen van bakkers en andere leveranciers) is samengesteld op basis van andere (externe), openbare informatiebronnen.
Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via deTaartenMakelaar.nl of haar dochtersites wordt aangeboden. Informatie die voor jou van belang is, moet je altijd op juistheid verifiëren.

Waarderingen

De waarderingen worden geschreven door klanten. We toetsen de waarderingen na plaatsing aan onze gedragscode. Maar de inzender van een waardering is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de waardering. DeTaartenMakelaar is dus niet verantwoordelijk voor waarderingen en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van waarderingen.

Hyperlinks naar andere websites

Bakkers kunnen een hyperlink plaatsen naar hun eigen website. Wij streven ernaar dat alle hyperlinks goed werken, maar kunnen dat niet garanderen. DeTaartenMakelaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van en producten op websites waarnaar op deTaartenMakelaar.nl wordt verwezen (bijvoorbeeld met hyperlinks).

Wij doen er alles aan om onze website goed te laten werken

Wij willen dat je onze website 24 uur per dag en zeven dagen per week kunt gebruiken. We streven ernaar dat je de gewenste informatie snel kan vinden en dat je gemakkelijk een waardering kunt geven. Helaas kan er soms een storing optreden, waardoor deTaartenMakelaar.nl tijdelijk niet (goed) werkt. In die gevallen zijn we niet aansprakelijk voor de schade die jij hiervan ondervindt.

Rechten op inhoud

We vinden het fijn als anderen de informatie op deTaartenMakelaar.nl willen benutten. Het staat je dan ook vrij om de inhoud voor persoonlijk, eigen gebruik te raadplegen. Wil je informatie (zoals adressen, teksten, afbeeldingen en grafisch materiaal) van deTaartenMakelaar delen, verveelvoudigen of openbaar maken, dan mag dat alleen met onze expliciete toestemming. Alle rechten op (de inhoud van) deTaartenMakelaar.nl berusten bij V.O.F. DeTaartenMakelaar of bij derden van wie wij materiaal beschikbaar mogen stellen.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 22 september 2016.